Draw something 如此流行

 

是不是有人開始懊惱為什麼不會畫畫呢

 

唉~那就從自畫像開始吧!如果連這個都搞不定那其它的怎辦?!

 

 

 

 

啊那怎麼畫自畫像咧?!

 

 

 

 

現在大力有教學~趕快來練習吧

 


 


 


 


 


 自己腦中的殘影(N年沒更新)


 


 


 


 


「這樣是不對的~人要誠實!!」 

 


 


 


好吧....照照鏡子看仔細了~ 


 


 


 
 


 


這樣才對嘛~~~~~


 


 


  

創作者介紹
創作者 bosjbeads 的頭像
bosjbeads

BOSJ BEADS

bosjbeads 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()